Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze Shromáždění SVL 19.12.2013 - pozvánka

4. 12. 2013

Vážení vlastníci,

jménem výboru Společenství vlastníků Lásenická 1513 si vás dovoluji pozvat na schůzi shromáždění Společenství vlastníků Lásenická 1513 (dále jen SVL) konanou ve čtvrtek 19. prosince 2013 od 19 hodin v suterénu domu (sušárna-kolárna).

Program:
1) Změna předpisů záloh na služby jednotlivých bytových jednotek;
2) Zvýšení příspěvku do fondu dlouhodobých záloh ze současných 10 Kč za m2 na 25 Kč s tím, že každý následující rok se částka bude zvyšovat;
3) Pojištění domu – aktualizovaná pojistka by měla zahrnovat i pojištění odpovědnosti výboru SVL;
4) Oprava střechy, suterénu, balkónů a fasády;
5) Nové stanovy Společenství vlastníků Lásenická 1513 platné od 1.1.2014 – 1.1.2014 vstupuje v platnost nový Občanský zákoník, výbor změny implementoval do nového návrhu stanov.

Podklady k jednotlivým bodům budou vlastníkům přístupné na webových stránkách SVL nejpozději do 15.12.2013.

 

Podklady

Bod 1:

  • Poslední změna záloh na služby byla v roce 2006. Od té doby došlo k nárůstu cen plynu, elektrické energie a vodného a stočného. Výbor navrhuje zvýšit zálohy na služby k 1.4.2014 přesně podle nárůstu cen v porovnání let 2006 až 2014. Například vodné a stočné se za toto období zvýšilo o 68%.

Bod 2:

Bod 3:

Bod 5:

 

Žádám všechny vlastníky, aby se na schůzi shromáždění osobně dostavili nebo se nechali zastoupit na základě plné moci (vzor plné moci je ke stažení na webu SVL na tomto odkazu, klikněte na uložit). Pokud se nedostaví potřebný počet vlastníků, nebude Shromáždění usnášeníschopné.

S pozdravem
Ludmila Matějková, předsedkyně výboru, v.r.

V Praze dne 4. prosince 2013